SD2IEC LCD - Instrukcja

 

1. Wstęp

SD2IEC to czytnik kart SD przeznaczony dla komputerów Commodore.

Jest kompatybilny z: Commodore 64, C64C, C128, C128D, VIC-20,

C16, C116, PLUS4 i SX64.

Umożliwia odczyt i zapis plików: *.D64, *.D71, *.D81, *.PRG i *.P00.

Ta wersja SD2IEC jest wyposażona w wyświetlacz oraz zegar czasu rzeczywistego (RTC).

2. Przygotowanie karty SD

Jeśli otrzymałeś kartę SD w zestawie z SD2IEC, możesz pominąć ten krok.

SD2IEC obsługuje karty SD do 32 GB.

Przed użyciem kartę należy sformatować w systemie plików FAT32.

Paczkę plików dla SD2IEC można pobrać tutaj:

https://download.nc92.eu/sd2iec_pack.zip

SD2IEC wyświetla pliki i foldery w kolejności, w jakiej zostały skopiowane na kartę SD.

Jeżeli pierwszym plikiem na karcie będzie FB to przeglądarkę plików można załadować komendą:

LOAD "*",8

zamiast:

LOAD "FB",8

Następnie należy skopiować foldery w kolejności, w której mają być wyświetlane.

Na koniec skopiuj pliki takie jak FB16, FB20 itp., które pojawią się na końcu listy.

 

3. Konfiguracja

Podłącz kabel serial do C64 i SD2IEC.

Nie ma znaczenia, który port SD2IEC wybierzesz.

Do drugiego portu możesz podłączyć kolejne urządzenie, np. stację 1541.

 

SD2IEC wymaga napięcia stałego 5 V.

Można go zasilać z dowolnej ładowarki USB lub portu kasetowego za pomocą dołączonego adaptera.

 

Numer stacji można zmienić za pomocą przełącznika znajdującego się z tyłu obudowy SD2IEC.

Numer stacji zostanie wyświetlony na ekranie LCD.

Zazwyczaj SD2IEC jest ustawiony jako stacja numer 8.

Należy pamiętać, że niektóre gry uruchamiają się tylko z napędu nr. 8.

 

4. Pierwsze uruchomienie
Po uruchomieniu komputera wpisz:
LOAD "*",8
albo
LOAD "FB",8
gdzie 8 to numer stacji.


Wciśnij RETURN


Następnie wpisz:
RUN


I ponownie wciśnij RETURN.

Przeglądarka plików uruchomi się automatycznie.

 

5. Gry wielodyskowe
Niektóre gry zajmują kilka plików D64.
Gdy gra poprosi o włożenie kolejnej dyskietki, możesz zmienić obraz D64 za pomocą przycisków z przodu obudowy.
Aby przyciski działały, w folderze z grą musi znajdować się plik autoswap.lst.
Autoswap.lst to plik tekstowy zawierający nazwy obrazów D64 w folderze.
Wszystkie gry w folderze „c64 multi d64” mają pliki autoswap.lst.

 

6. Pliki T64
SD2IEC nie obsługuje plików T64.
Mimo to plik PRG można wyeksportować z T64.
Najłatwiej to zrobić za pomocą programu DirMaster:

https://style64.org/dirmaster

Po zainstalowaniu programu otwórz plik T64, kliknij prawym przyciskiem myszy linię z nazwą pliku PRG, a następnie lewym przyciskiem myszy kliknij Export.
 

7. RTC – Zegar czasu rzeczywistego
Nowa wersja SD2IEC posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego.
Zegar czasu rzeczywistego umożliwia programom np. C64 OS wyświetlanie aktualnej godziny.
Czas można również wyświetlić za pomocą polecenia BASIC, co pozwala na implementację RTC w swoich programach.
Dodatkowo pliki zapisane na karcie SD posiadają prawidłową datę utworzenia.
 
Otwórz SD2IEC, oddzielając obie połówki obudowy, zaczynając od tyłu.
Wewnątrz znajdziesz niebieski moduł RTC z uchwytem na baterię.
Aby korzystać z RTC, należy zamontować baterię CR2032.
Powinna wystarczyć na kilka lat.
Następnie ustaw czas za pomocą programu configurator.prg znajdującego się w folderze TOOLS.
Czas z RTC można odczytać za pomocą prostego programu BASIC:
 
10 OPEN15,10,15,"T-RA"
20 GET#15,A$:T$=T$+A$:IFST<>64THEN20
30 PRINT T$:CLOSE15
 
A oto film o używaniu RTC z C64 OS:
https://www.youtube.com/watch?v=dnY7r8wbvWk

 

8. Archiwizacja oprogramowania
Aby móc jednocześnie korzystać z magnetofonu i SD2IEC, czytnik można zasilać z dowolnej ładowarki USB.
 
Jeśli chodzi o kopiowanie oprogramowania z kaset lub pojedynczych plików PRG z dyskietek, proces jest bardzo prosty.
Najpierw załaduj plik do pamięci komputera.
Aby zapisać plik na karcie SD użyj polecenia:
 
SAVE"filename.prg",9
 
gdzie 9 to numer napędu SD2IEC.
 
Poniższe zdjęcie przedstawia grę, która została wczytana z dysku 1541 nr 8 do pamięci komputera, a następnie zapisana na dysku SD2IEC ustawionym jako napęd nr 9.

 

Aby skopiować cały dysk, najlepiej użyć pustego pliku D64.
Do pobrania tutaj:
 
https://download.nc92.eu/empty_images.zip

Skopiuj plik D64 na kartę SD i zmień jego nazwę.
Następnie uruchom program dc64.prg z folderu TOOLS.
Tutaj możesz wybrać dysk 1541 i twój pusty plik.
Aby rozpocząć proces kopiowania należy wcisnąć klawisz F8 (SHIFT+F7)
Upewnij się, że nie zapisujesz pustego obrazu na dyskietkę.
W ten sposób łatwo stracić dane.